Trend – luki cenowe (okna)

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Trend – luki cenowe (okna)

Luki cenowe (w analizie świec japońskich – okna) są formacją składającą się z dwóch słupków cenowych (świec) sąsiadujących ze sobą w taki sposób, że pomiędzy nimi występuje wolna przestrzeń. Nie występują natomiast na wykresach liniowych, ze względu na inne zasady kreślenia wykresu. (zobacz na stronie analiza techniczna)

luka

Rys. Luka cenowa (okno).

Luka cenowa powstają w wyniku dużej dysproporcji pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży w odpowiedzi na niespodziewane wydarzenia lub ogłoszenie ważnych wyników znacznie różniących się od oczekiwań rynku.

Wyróżnia się luki: zwykłe,startu, kontynuacji i wyczerpania.

luka zwykła.

Rys. Luka zwykła.

Luki zwykłe są najmniej przydatne do analizy trendu. Występują często po dywidendzie, w pierwszym dniu notowania akcji bez prawa poboru; na otwarciu przy nierównowadze zleceń są w większości przypadków reakcją na zachowanie się innych rynków (np. rynki europejskie często reagują na zachowanie się rynku amerykańskiego oraz rynków azjatyckich). Luki zwykłe są szybko wypełniane. Charakteryzują się stabilizacją wolumenu oraz brakiem nowych szczytów(dołków).

luka startu.

Rys. Luka startu (okno bessy).

Luki startu pojawiają się, gdy trend opuszcza strefę formacji horyzontalnej. Jeżeli wolumen gwałtownie rośnie a ceny osiągają coraz to nowe szczyty jest to znakomita okazja do zajęcia pozycji długiej po wybiciu w górę lub sprzedaży „krótko” po wybiciu w dół. Musisz, zachowując ostrożność, jak najszybciej wejść na rynek. Wiarygodna luka startu prawie nigdy nie zostaje wypełniona, postaw „stop los” na krawędzi luki:– dolnej w powstającym trendzie wzrostowym lub górnej, gdy powstaje trend spadkowy.

luka kontynuacji.

Rys. Luka kontynuacji.

Luki kontynuacji powstają pośrodku silnego trendu. Ich cechą charakterystyczną są nowe szczyty w trendzie wzrostowym lub nowe dołki w trendzie spadkowym oraz znaczny ponad 50% wzrost wolumenu. Za pomocą luki kontynuacji możemy prognozować zasięg trendu. Zyski powinniśmy realizować, gdy zasięg trendu po wystąpieniu luki osiąga długość trendu od jego początku do luki.

Jeżeli po wystąpieniu luki kontynuacji ceny po krótkim skoku w kierunku trendu, przy dużym wolumenie nie osiągają nowych szczytów(dołków) w kolejnych notowaniach mamy prawdopodobnie do czynienia z luką wyczerpania.

luka wyczerpania.

Rys. Luka wyczerpania.

Luki wyczerpania poprzedzają często gwałtowne załamania. Jest to znakomita okazja do zajmowania pozycji. Jeżeli w trendzie spadkowym rozpoznasz lukę wyczerpania natychmiast kupuj. Postaw „stop los” poniżej ostatniego dołka i obserwuj zachowanie rynku. Zamknij pozycję, gdy cenom nie uda się osiągnąć nowego szczytu. Jak już wcześniej zaznaczyłem ceny lubią wracać i najprawdopodobniej będziesz miał ponowną okazję do zajęcia pozycji po znacznie niższych cenach. Kombinacją luki kontynuacji i luki startu jest wyspa odwrotu. Jest to formacja sygnalizująca z bardzo dużym prawdopodobieństwem odwrócenie dotychczasowego trendu.

luka odwrotu

Rys. Wyspa odwrotu.

Wyspa odwrotu powstaje po pojawieniu się luki kontynuacji. Jednak ceny przy wysokim wolumenie tworzą formację horyzontalną a następnie pojawia się luka startu. Zajmuj natychmiast pozycję odwrotną w stosunku do dotychczasowego trendu.

Do identyfikacji luk możemy stosować wskaźnik siły (Force Index). Rekordowo wysoki lub niski poziom wskaźnika potwierdza powstanie luki startu i kontynuacji.

W japońskiej analizie formacji świecowych występują okna. Jest to identyczna formacja co zachodnia luka. Japończycy przywiązują do okna zasadnicze znaczenie. Są one bowiem bardzo silnym wsparciem (oporem) dla fali korekty. Dopóki nie zostaną zamknięte, spełniają rolę kontynuacji dotychczasowego trendu.

Formacja okna nazywana jest również formacją rozłączonych świec. Jak pisze w książce „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” Steve Nison, okno „jest jedną z najsilniejszych formacji świecowych.”

Okno hossy pojawia się wtedy, gdy szczyt poprzedniego górnego cienia znajduje się poniżej najniższego punktu dolnego cienia aktualnej świecy. Okno bessy występuje, jeśli poprzednie minimum znajduje się powyżej aktualnego maksimum. Zgodnie z teorią, okna są formacjami kontynuacji trendu. Jednak jak zobaczymy przy omawianiu formacji świecowych,po pojawieniu się okna szczególnie w strefie wsparcia lub oporu a także na nowych szczytach cenowych, należy być bardzo ostrożnym i zajmować pozycję dopiero po utworzeniu się kolejnej świecy, gdyż to ona decyduje o wymowie formacji.

Jedną z ważniejszych funkcji okna jest wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu. Jeśli okno pojawia się w trendzie wzrostowym, to można spodziewać się, że ewentualne korekty zatrzymają się na jego poziomie. Jeśli jest inaczej i spadki „zamykają” okno (tzn. cena zamknięcia osiąga dolną granicę okna) należy spodziewać się zwrotu na rynku. W trendzie spadkowym okna wyznaczają opór, a zamknięcie formacji jest istotnym sygnałem słabnięcia niedźwiedzi.

Zgodnie z regułą trzech okien, odwrócenia trendu lub jego istotnej korekty należy spodziewać się po ukształtowaniu w czasie jego trwania trzech okien. Sygnałem zwrotu jest zamknięcie trzeciego okna przez ruch przeciwny do dotychczasowej tendencji.