Trend – kanał cenowy

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Trend – kanał cenowy

Kanał cenowy tworzą dwie równoległe względem siebie linie, poprowadzone przez lokalne maksima oraz minima cenowe. Linie te są jednocześnie liniami wsparcia i oporu i wyznaczają punkty zwrotne w granicach kanału.

kanał

Rys. Kanał trendowy.

 Podobnie jak linia trendu, kanał cenowy wyznacza kierunek trendu i może on być wzrostowy, spadkowy oraz boczny (horyzontalny). Po wybiciu z kanału cenowego, zasięg ruchu cen jest często co najmniej równy jego wysokości. W trendzie wzrostowym, po narysowaniu linii trendu, rysujemy linię równoległą przebiegającą przez pierwszy szczyt. Jeżeli kolejny szczyt zatrzyma się na górnej linii, staje się ona linią kanału i jednocześnie linią oporu. W trendzie spadkowym, po narysowaniu linii trendu, rysujemy linię równoległą przebiegającą przez pierwszy dołek. Jeżeli kolejny dołek zatrzyma się na dolnej linii, staje się ona linią kanału i jednocześnie linią wsparcia. Kanału cenowego możemy używać do identyfikacji siły trendu. Nadaje on linii trendu większej wagi. Im jest szerszy, tym silniejszy. Rośnie również jego waga wraz ze wzrostem ilości odbić od linii kanału. Rysowanie linii kanału cenowego jest jedną z metod. Kanały cenowe możemy wykreślać także za pomocą linii równoległych do średniej ruchomej, wykreślając średnią ruchomą szczytów oraz dołków, lub stosując wstęgę Bollingera.

wstęga Bellingera. i CCI

Rys. Kanał cenowy wyznaczony za pomocą wstęgi Bollingera i wskaźnika CCI..

Możemy także stosować wskaźnik CCI (Commodity Channel Index), który jest zbudowany na tych samych zasadach co kanały.

wstęga Bellingera. i CCI.1

Rys. Wybicie z kanału cenowego wyznaczonego za pomocą wstęgi Bollingera i wskaźnika CCI.

Jak widzimy wybicie z kanału powoduje gwałtowne zmiany cen. Więcej o powyższych wskaźnikach możesz dowiedzieć się na stronie wskaźnik Bellingera i CCI.