Trend – formacje liniowe

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Trend – formacje liniowe

Identyfikacja trendu i formacji horyzontalnej jest najważniejszym zadaniem dla inwestora. Możemy go identyfikować za pomocą linii trendu lub wskaźników śledzących trend. Najprostszą metodą identyfikacji trendu jest linia trendu. Linia trendu pomimo swej prostoty jest jednym z najcenniejszych narzędzi w analizie technicznej.W ogólnym znaczeniu trend to kierunek, w którym podąża rynek. Jednakże ceny, niezależnie od swego kierunku, nie poruszają się po linii prostej. Ich ruchy to serie zygzaków z dość wyraźnymi „szczytami” (górkami) i „dołkami”. O trendzie rynkowym stanowi kierunek, jaki przyjmują istotne szczyty i dołki. Łącząc na wykresie cen (kursów) kolejne szczyty lub dołki otrzymujemy linię trendu. Kąt nachylenia linii trendu jest jej najważniejszą cechą. Jeżeli jest skierowana w górę – kupujemy, jeżeli w dół sprzedajemy „krótko”.Oprócz tego linię trendu określają:: rama czasowa, długość, ilość odbić od linii oraz wolumen obrotów. Linia trendu jest tym ważniejsza, im szersza jest rama czasowa. Zawsze należy rozpatrywać linię na trendzie długoterminowym. Jej znaczenie rośnie także wraz z długością oraz z ilością odbić. Początkowo linia trendu ma dwa punkty styczne. Wzrost ilości punktów stycznych, świadczy o kontroli sytuacji przez grupę dominującą. Ważną cechą trendu jest wolumen obrotów. W trendzie wzrostowym wolumen obrotów powinien rosnąć, gdy rosną ceny i spadać podczas korekt. W trendzie spadkowym wolumen obrotów powinien rosnąć, gdy spadają ceny i spadać podczas korekt. Jeżeli wolumen obrotów rośnie, gdy ceny zbliżają się do linii trendu, powinno to być ostrzeżeniem przed ewentualnym jej przełamaniem. Natomiast odbicie się cen od linii trendu przy malejących obrotach świadczą o jego słabości. W takim przypadku istnieje duże niebezpieczeństwo jego odwrócenia i wymaga stałej kontroli.

Ze względu na kierunek ruchu cen można wyodrębnić trendy:

a) zwyżkujący – wyznaczany zawsze przez dołki cenowe

trend wzrostowy 

Rys. Trend zwyżkujący.

b) zniżkujący – wyznaczany zawsze przez szczyty cenowe;

trend spadkowy

Rys. Trend zniżkujący.

c) formację horyzontalną – kolejne dołki i kolejne szczyty zatrzymują się na podobnym poziomie.

trend horyzontalny

Rys. Formacja horyzontalna.

Ze względu na odmienną taktykę inwestowania, inwestor musi umieć odróżniać trendy od formacji horyzontalnej. W trendzie „kupujemy siłę a sprzedajemy słabość”, w formacji horyzontalnej „kupujemy słabość a sprzedajemy siłę ” rynku. Jeżeli zająłeś pozycje w trendzie (długą podczas wzrostów i krótką podczas spadków) należy ją trzymać dopóki na podstawie analizy formacji i wskaźników (oscylatorów) nie stwierdzisz odwrócenia trendu. Natomiast w formacji horyzontalnej inwestor musi natychmiast reagować na każdy zwrot. 

Więcej na temat kreślenia linii trendu dowiesz się na stronie analiza techniczna.

Kiedy w trendzie zwyżkującym ceny spadają, linia trendu staje się linią wsparcia. Im częściej ceny testują linię wsparcia, tym jest ona silniejsza.  Kiedy prawa strona wykresu zbliża się do linii trendu, kupujemy natychmiast, gdy pojawi się słupek (świeca), który nie jest w stanie ustalić nowego dołka. Obserwowany oscylator średnioterminowej ramy czasowej powinien dać sygnał kupna. Po przebiciu linii wsparcia przez wykres cenowy staje się ona linią oporu. Po przełamaniu stromej linii trendu wzrostowego, bardzo często ceny ponownie rosną dochodząc do swojej poprzedniej linii od dołu. Jest to najlepsza okazja do sprzedaży „krótkiej”. Na wykresie prawdopodobnie utworzy się podwójny szczyt z jednoczesną dywergencją na wskaźniku technicznym.

linie wsparcia i oporu. 1JPG

Rys. Identyfikacja trendu za pomocą linii trendu. Trend zwyżkujący – dołki cenowe położone coraz wyżej. Linia trendu staje się linią wsparcia. Po przebiciu linii wsparcia staje się ona linią oporu.

Gdy w trendzie zniżkującym ceny zniżkują, linię trendu wyznaczamy na wykresie długoterminowym łącząc linią prostą najwyżej położony szczyt z kolejnym szczytem położonym niżej. Linia trendu staje się linią oporu. Kiedy prawa strona wykresu zbliża się do linii trendu, sprzedajemy „krótko” natychmiast, gdy pojawi się słupek (świeca), który nie jest w stanie ustalić nowego szczytu. Obserwowany oscylator średnioterminowej ramy czasowej powinien dać sygnał sprzedaży. Linia oporu przebita od od dołu przez wykres cenowy, bardzo często staje się linią wsparcia.

linie wsparcia i oporu. 2JPG

Rys. Linia trendu w trendzie spadkowym jako linia oporu i linia wsparcia.

kompleksowe formacje liniowe

Rys. Zamiana linii wsparcia na linię oporu i linii oporu na linię wsparcia.

Na wykresach długoterminowych mamy do czynienia z ciągłym przebijaniem linii wsparcia i linii oporu.  Każde przebicie linii trendu jest sygnałem ostrzegawczym informującym o konieczności przeprowadzenia analizy zaistniałej sytuacji i ewentualnym podjęciu odpowiednich działań (kupno, sprzedaż). Im dłużej utrzymywała się linia trendu, tym ważniejszy jest sygnał jej przebicia. Nigdy jednak nie powinno podejmować się pochopnych decyzji. Przełamanie nie jest równoznaczne z odwróceniem trendu. Często są to przebicia fałszywe spowodowane dużymi zleceniami składanymi w celu przetestowania siły linii i po krótkim okresie ceny powracają powyżej (poniżej) linii trendu. Uważa się, że skutecznym przełamaniem jest spadek (wzrost) cen o około 2 – 3%. Jeżeli jednak przebicie okaże się trwałe to po przebiciu linii wsparcia, staje się ona teraz linią oporu, a linia oporu – linią wsparcia, tym silniejszą im częściej jest testowana. 

przyśpieszona linia trendu


Rys. Linia trendu i przyśpieszona linia trendu.

Niejednokrotnie w ramach głównego trendu można wyodrębnić oddzielny układ minimów lub maksimów cenowych, wówczas nowo wyznaczoną prostą określa się jako przyśpieszoną linię trendu. Bezpiecznie jest zajmować pozycję w trendzie, w którym kąt nachylenia linii trendu jest niewielki. Jeżeli w takim trendzie następuje gwałtowne przyśpieszenie, należy się spodziewać jego odwrócenia. „Gdy wszyscy sprzedają, jest powód, by ceny rosły. Gdy wszyscy kupują, jest powód, by ceny spadły.” Przełamanie przyśpieszonej linii trendu powoduje często gwałtowny spadek. W takim przypadku po każdym słupku cenowym zacieśniaj „stop los”.

linie wsparcia i oporu. 3

Rys. Linie wsparcia i oporu w trendzie bocznym.

Trend boczny ( formacja horyzontalna) tworzy się, kiedy ceny nie poruszają się w żadnym określonym kierunku. Górna linia formacji, która staje się linią oporu jest wyznaczana przez kolejne szczyty znajdujące się na tym samym poziomie. Linia dolna równoległa do linii górnej jest wyznaczana przez dołki cenowe. Staje się ona linią wsparcia.  Jeśli ceny wybiją się z formacji horyzontalnej górą, mamy do czynienia z tworzeniem się trendu wzrostowego, jeżeli dołem, tworzy się trend spadkowy. Inwestor musi jednak pamiętać, że najczęściej będzie to wybicie fałszywe. Inwestorzy dysponujący dużą ilością gotówki badają często reakcję rynku na przebicia linii wsparcia lub oporu. Ponieważ większość inwestorów składa zlecenia „stop los” powyżej linii oporu oraz poniżej linii wsparcia, duże zlecenia kupna w okolicy linii oporu oraz sprzedaży w okolicy linii wsparcia uaktywniają „stop losy”. Powoduje to gwałtowny wzrost (spadek) ceny. Jeżeli ceny dalej rosną (spadają) mamy do czynienia z tworzącym się trendem. Najskuteczniejszym sygnałem tworzenia się nowego, głównego trendu jest system kierunkowy ADX.