Trend

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Trend

 W  analizie technicznej trend ma znaczenie zasadnicze, wyznacza bowiem kierunek ruchu cen. Jednakże ceny, niezależnie od swego kierunku, nie poruszają się po linii prostej. Ich ruchy to serie zygzaków z dość wyraźnymi „szczytami” (górkami) i „dołkami”. O trendzie rynkowym stanowi kierunek, jaki przyjmują istotne szczyty i dołki. Jego kierunek możemy wyznaczyć za pomocą linii trendu łącząc na wykresie cen (kursów) kolejne szczyty lub dołki oraz za pomocą wskaźników technicznych śledzących trend. Jest to dla inwestora najważniejsza czynność, ponieważ zgodnie z jego kierunkiem podejmujemy decyzje inwestycyjne: kupujemy gdy trend jest rosnący i sprzedajemy „krótko” w trendzie spadkowym.

wyznaczanie kierunku trendu

Rys. Wyznaczanie kierunku trendu.

Jak widzimy na wykresie kierunek linii trendu i średniej kroczącej jest ze sobą zgodny. Natomiast za pomocą wskaźnika MACD oprócz wyznaczenie kierunku trendu możemy mierzyć jego siłę. Jak już powiedzieliśmy ruchy cen to serie zygzaków. Podobnie jest z kierunkiem trendu, który po osiągnięciu szczytu (dołka) – słabnie i zmienia kierunek. Możliwość identyfikacji zmiany kierunku trendu umożliwiają nam formacje świecowe oraz wskaźniki techniczne.

Więcej na ten temat dowiesz się na stronach: świece japońskieśredniaMACDADXOBVCCIWilliams %RRSI; Momentum i RoC.

Ze względu na czas trwania Charles Dow, który rozpatrywał wyłącznie rynek akcji, podzielił trend na:

 • długoterminowy (główny, pierwszorzędny) – trwający od kilku miesięcy do kilku lat

 • średnioterminowy (drugorzędny) – trwający kilka miesięcy

 • krótkoterminowy (trzeciorzędny) – trwający kilka tygodni.
  trendy

Rys. Rodzaje trendu w zależności od czasu trwania.

Jak już zaznaczyłem główną zaletą analizy technicznej jest to, że z powodzeniem możemy ją stosować na każdym rynku. Jednak każdy rynek ma swoją specyfikę, dlatego dla każdego z nich musimy zastosować inną ramę czasową. Jej wybór należy do inwestora. Alexander Elder zaproponował podobnie jak Charles Dow – aby analizę wykresów rozpatrywać w trzech ramach czasowych. Wybieramy podstawową ramę czasową na podstawie której będziemy analizowali wykresy. Jest to średnioterminowa rama czasowa. Alexander Elder zaproponował aby rama długoterminowa była pięciokrotnie dłuższa, a rama krótkoterminowa pięciokrotnie krótsza od ramy średnioterminowej. W zależności od ramy czasowej, trend może być w tym samym czasie wzrostowy, spadkowy lub horyzontalny. Ma to niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Inwestor musi panować nad sprzecznymi sygnałami płynącymi z różnych ram czasowych i bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

 • analizę wykresu rozpoczynamy od długoterminowej ramy czasowej. Na tym wykresie wyznaczamy trend główny na podstawie wykreślonej linii trendu lub wskaźników identyfikujących trend.

 • podstawowa rama czasowa służy nam do dokonywania transakcji oraz analizy formacji i wskaźników. W trendzie rosnącym – kupujemy na spadkach (korektach); w trendzie spadkowym kupujemy „krótko”na wzrostach.

 • w krótkoterminowej ramie czasowej za pomocą oscylatorów będziemy precyzyjnie wyznaczali moment dokonania transakcji.

W ramach trendu możemy wyróżnić formacje:

 • liniowe;
 • kanały cenowe;
 • formacje odwrócenia trendu;
 • formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu.